حدیث ما الحقیقه – بخش ۲

حدیث ما الحقیقه – بخش ۲
مهر ۱۳, ۱۳۹۸

در این قسمت همچنان استاد بهرام فرید از شرح حضرت باب از حدیث معروف ماالحقیقه صحبت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه