حالت سوخته دل
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

بهره‌هایی که نصیب آدمی نمی‌شوند مگر در لحظاتی تلخی.

ثبت نام در خبرنامه