حالا چی بپوشم
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

تا حالا فکر کردی که قبل از مهمونی چقدر وقت صرف انتخاب لباست میکنی؟ بعدش چی؟ چند وقت پیش من به یه مهمونی دعوت شدم که اول قرار نبود برم اما بعدش که دوستم …

ثبت نام در خبرنامه