جیسون آریستیزبال

Program Picture
جیسون آریستیزبال
آبان ۱۲, ۱۳۹۶

مردی که مفهوم کلمه معلول را در کشور کلمبیا تغییر داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه