Program Picture

مثل نسیم

جولی هافر

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

امیدم و آرزوم برای آینده این دنیا اینه که بچه‌هام، بچه‌های هممون به خدا توکل کنند، رو به سوی او کنند و در تمام شرایط در جستجوی او باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه