استقامت و ایستادگی

Program Picture

جواهر وجود

استقامت و ایستادگی
۲۳ آبان ۱۳۹۶

چه باید کرد تا صفت استقامت و ایستادگی را در وجود فرزندانمون پرورش بدیم؟ و اگه این صفت در شخص نباشه زندگیش چطور خواهد بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه