احترام و بزرگ‌داری

Program Picture

جواهر وجود

احترام و بزرگ‌داری
۰۹ آبان ۱۳۹۶

احترام گذاشتن چه تاثیری در دیگران و خود ما داره؟ چطور میشه به کسانی که با افکار ما موافق نیستن و حتی مخالفن احترام گذاشت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه