مسؤلیت و پاسخگویی

جواهر وجود
مسؤلیت و پاسخگویی
مرداد ۹, ۱۳۹۷

فرزندانمان را باید طوری تربیت کنیم که مسؤلیت پذیر شوند و مراقب باشند تا مسؤلیت‌هایی را که به عهده می‌گیرند در انجامش پایداری کنند.

ثبت نام در خبرنامه