خدمت به دیگران

Program Picture

جواهر وجود

خدمت به دیگران
۲۱ فروردین ۱۳۹۷

چه کنیم که فرزندانمان طوری بار بیایند که همیشه در جستجوی راه‌هایی باشند که نیازهای مردم را با روی خوش برطرف کنند قبل از این‌ که دیگران از آن‌ها بخواهند زیرا خدمت به مردم یکی از بهترین راه‌های کسب رضایت الهی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه