ترحّم و نرم‌دلی

Program Picture

جواهر وجود

ترحّم و نرم‌دلی
۰۱ اسفند ۱۳۹۶

چه کنیم تا فرزندانمان با دیگران رفتاری باگذشت و همدردی داشته باشند و اگر کسی آزرده خاطرشان کرد به راحتی او را ببخشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه