Program Picture

جواهر وجود

تحمّل و بردباری
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

برای بعضی‌ها تحمل شرایط نامساعد سخت است و آرزو می‌کنند کاش شرایط دیگری بود. چگونه می‌توانیم کودکانی تربیت کنیم تا توانائی پذیرش شرایط نامطلوب را داشته باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه