انعطاف و تغییرپذیری

Program Picture

جواهر وجود

انعطاف و تغییرپذیری
۲۶ دی ۱۳۹۶

تغییر ضرورت ترقّی و خلاقیت است ببینیم چگونه می‌شود توانایی تغییر را در فرزندانمان به وجود آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه