استقلال و خودباوری

Program Picture

جواهر وجود

استقلال و خودباوری
۱۴ آذر ۱۳۹۶

مستقل و خود باور از دیگران تقلید نمیکنه و زندگی و آیندشو به دست دیگران نمی‌سپاره، حتی در مقابلشون می‌ایسته. صحبت کارشناس برنامه درباره راه‌هایی است که چطور بچه‌هامونو مستقل بار بیاریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه