تشکر و سپاسگزاری

Program Picture

جواهر وجود

تشکر و سپاسگزاری
۰۸ اسفند ۱۳۹۶

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا قدردان و ممنون باشند؟ از اینکه فضل یا محبّت یا لطفی به ایشان شده را به دیگران هم ببخشند و در نهایت همیشه شاکر باشند از اینکه خلق شده‌اند تا مصدر امر خیری باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه