سخاوت و بخشندگی

Program Picture

جواهر وجود

سخاوت و بخشندگی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا بتوانند چیزهایی از خود را که دوستشان دارند به طور رایگان به دیگران ببخشند و منتظر تقدیر و تشکر نباشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه