Program Picture
جوان و فضای مجازی
آبان ۵, ۱۳۹۹

فضای مجازی یکی از بزرگ‌ترین اکتشافات بشر می‌باشد که زمان و مکان را درنوردیده است. در این قسمت، فضای مجازی و تاثیرات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شود که تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر جوانان چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه