جوانان، نور عالم
مرداد ۶, ۱۳۹۷

در این برنامه، نوا قلیلی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، درباره اهمیت تشویق و حمایت از جوان‌ها برای استفاده از ظرفیت روحانی‌شان در راه خدمت به جامعه صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه