جوانان در سرتاسر ایالات متحده در صف اول پاسخ مردمی

Program Picture
جوانان در سرتاسر ایالات متحده در صف اول پاسخ مردمی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

جوانانی که در سرتاسر ایالات متحده در فعالیت‌های جامعه‌سازی جامعه بهائی مشارکت دارند به سرعت در حال پاسخ‌گویی به نیازهای ناشی از شیوع ویروس بیماری کرونا (کووید 19) در جوامع‌شان هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه