جوانان، جنگ و صلح
آبان ۷, ۱۳۹۴

موضوع این برنامه اندیشه نو، علل جنگ افروزی‌ها و نقش جوانان در دست یابی به صلح جهانی است.

ثبت نام در خبرنامه