دلی چون مرآتِ لطیفِ صافی عطا کن

Program Picture

دعا و نیایش

دلی چون مرآتِ لطیفِ صافی عطا کن
۱۰ مهر ۱۴۰۱

هُواللّه

ای رحمن ای رحیم، دلی چون مرآتِ لطیفِ صافی عطا کن تا به انوارِ محبّتت روشن و منیر گردد و به الهامات روحانیّه و معنویّه مُلهم فرما تا عالمِ وجود را چون بهشتِ برین نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه