جهان دردمند امروز ما

Program Picture
جهان دردمند امروز ما
خرداد ۹, ۱۴۰۱

یگانگی تنها علاج دردها و آلام بشر و تنها راه نجات از مصائب و مشکلات امروز جهان ماست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه