جهان تازه – بخش سوم
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵

این بخش شامل: گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی، ترانه شراب وحدت از سنبل طائفی، یک پنجم، که اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره. این قسمت افریقا و گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌.

ثبت نام در خبرنامه