جهان تازه – بخش دوم
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵

این بخش شامل: ادامهٔ گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی دربارهٔ خاطرات عید رضوان، رقص آذری از گروه Nomad Dancers و بیان گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌.

ثبت نام در خبرنامه