Program Picture

اول اردیبهشت – جهان تازه – بخش ۲

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

این بخش شامل: ادامهٔ گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی دربارهٔ خاطرات عید رضوان، رقص آذری از گروه Nomad Dancers و بیان گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه