Program Picture

نهم اردیبهشت – جهان تازه – بخش ۲

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

آنچه در این بخش شاهد خواهید بود: نماهنگ موسم گل، ادامه گفتگوی ایمان با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی درباره تفاوت روز عید با بقیه روزها، گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌، اجرای بابک ثابتیان و سروش فخری یزدی، گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط رضوان الله توکلی و ترانه رخ محبوب از سنبل طائفی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه