جهان تازه – بخش اول
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵

در این بخش شاهد گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی به مناسبت عید رضوان، نماهنگ عید گل و وصل یار کاری از سنبل طائفی و برنامهٔ یک پنجم (آسیا) خواهید بود.

ثبت نام در خبرنامه