پیشرفت کشورها

Program Picture

جهان ایده‌ها

پیشرفت کشورها
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

آیا کشورها می‌توانند فقط به فکر خود باشند و در عین حال پیشرفت کنند؟ سایمن آنولت، مشاور سیاست‌های عمومی با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیده که اگر کشوری می‌خواهد روی رفاه را ببیند باید خیرش به دیگر کشورها هم برسد. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت Ted.com بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه