خشونت و افراد محلی

Program Picture

جهان ایده‌ها

خشونت و افراد محلی
۱۲ اسفند ۱۳۹۵

آیا حلّ مشکلات ملّی و بین‌‎المللی برای ایجاد صلح کافی است؟ سیوِرین آتِسرا، پژوهشگر، توضیح می‎‌دهد چرا توجّه به مشکلات محلّی برای ایجاد صلح پایدار اهمیّت دارد. سخنرانی کامل او را می‌‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه