نکته
جهانی شدن
تیر ۳, ۱۴۰۰

بیایید «برای اولین‌بار» بدون اینکه معنی‌اش را بدانیم، در مورد یک موضوع، مثل جهانی‌شدن، صحبت کنیم.

ثبت نام در خبرنامه