جنگ و بهائیان
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

اگر کشوری که زندگی می‌کنید درگیر جنگ شود، آیا شما بهائیان هم به میدان جنگ می‌روید؟

ثبت نام در خبرنامه