۳۰ تیر ۱۳۹۹

جنگ و بهائیان

در میان چالش های گوناگون و بی پایان؛ عمر را سپری می کنیم. دست به انتخاب می زنیم، تصمیم می گیریم و مسئولیت تصمیم هایمان را عهده دار می شویم. هر مفهومی در این دنیا، یک طیف گسترده است، طیفی در فاصله ای بی نهایت ما بین سفید مطلق و سیاه محض. این که در ارتباط با هر مفهوم در کجای طیف می ایستیم و چه نگاهی به پشت سر و پیش روی خود داریم، بخشی از هویت فکری، عاطفی و شخصیتی ما را تشکیل می دهد.

مفهوم جنگ، صلح، دفاع از میهن و هم میهنان در مقابل حمله ی نظامی کشوری دیگر، شاید یکی از بزرگترین چالش ها و تصمیم گیری های زندگی است. به خصوص برای بهائیان که به صلح جهانی باور دارند و سعی می کنند این باور را در افکار، گفتار و عملکرد خویش تجلی دهند.

بهائیان با تعالیمی رو به رو هستند که  بر ” آن چه باید باشد ” تاکید دارد نه بر” آن چه هست ” و گاه برقراری پیوند بین این دو کاری دشوار است. اگر در کشوری جنگ در بگیرد، یک بهائی چه نگاه و چه تصمیمی در قبال دفاع از میهن و مردم اش خواهد داشت؟

در قسمت چهلم برنامه شنیداری صد پرسش و صد پاسخ تحت عنوان جنگ و بهائیان، تلاش شده است تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود.

سایر مقاله‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه