۳۰ تیر ۱۳۹۹

جنگ و بهائیان

در میان چالش های گوناگون و بی پایان؛ عمر را سپری می کنیم. دست به انتخاب می زنیم، تصمیم می گیریم و مسئولیت تصمیم هایمان را عهده دار می شویم. هر مفهومی در این دنیا، یک طیف گسترده است، طیفی در فاصله ای بی نهایت ما بین سفید مطلق و سیاه محض. این که در ارتباط با هر مفهوم در کجای طیف می ایستیم و چه نگاهی به پشت سر و پیش روی خود داریم، بخشی از هویت فکری، عاطفی و شخصیتی ما را تشکیل می دهد.

مفهوم جنگ، صلح، دفاع از میهن و هم میهنان در مقابل حمله ی نظامی کشوری دیگر، شاید یکی از بزرگترین چالش ها و تصمیم گیری های زندگی است. به خصوص برای بهائیان که به صلح جهانی باور دارند و سعی می کنند این باور را در افکار، گفتار و عملکرد خویش تجلی دهند.

بهائیان با تعالیمی رو به رو هستند که  بر “آن چه باید باشد” تاکید دارد نه بر “آن چه هست” و گاه برقراری پیوند بین این دو کاری دشوار است. اگر در کشوری جنگ در بگیرد، یک بهائی چه نگاه و چه تصمیمی در قبال دفاع از میهن و مردم اش خواهد داشت؟

در قسمت چهلم برنامه شنیداری صد پرسش و صد پاسخ تحت عنوان جنگ و بهائیان، تلاش شده است تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود.

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

روزه در آئین بهائی

post thumb
post icon

نماز در آئین بهائی

post thumb
post icon

بیت العدل اعظم

post thumb
post icon

جرم این است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه