جنبش پیاز و سیب زمینی

جنبش پیاز و سیب زمینی
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷

این هفته، در برنامه‌ پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که هر سن و سالی که دارید، دوستانی داشته باشید که دو برابر شما سن دارند، و در صورت نیاز هوای این دوستان مسن‌تر از خودتان را داشته باشید.

ثبت نام در خبرنامه