Program Picture

جنبش

فصل ۲ – قسمت ۶

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

مارتینا به طور رسمی به پناهجویان کمک می‌کرد. او تعریف می‌کند که این باعث شد که خواهرش از او کناره بگیرد و این باعث غصه مارتینا شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه