جنبش باب
دی ۲۷, ۱۳۹۷

تحلیل تاثیرات مذهبی، سیاسی و اجتماعی جنبش باب بر جامعه ایران مواردی هستند که در اولین قسمت از برنامه آنچه گذشت به آن خواهیم پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه