جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم

جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

وقتی خبر تولد سامانتا، به گوش همسایه‌های محل رسید، عکس العمل آنها تلفیقی بود از شادی و شکرگزاری و پرسش و کنجکاوی! آن‌ها از خود می‌پرسیدند که چگونه می‌توانند در پرورش و نگهداری از سامانتا نقش داشته باشند. کاری که آنها برای همه کودکان محل می‌کردند!

ثبت نام در خبرنامه