جلسه ویژه‌ای درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

جلسه ویژه‌ای درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله
دی ۱, ۱۳۹۶

ده عضو مجلس برزیل متشکل از نمایندگان هشت حزب سیاسی در جلسه ویژه‌ای از کنگره، درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله سخنرانی کردند.

ثبت نام در خبرنامه