جشن یگانگی نوع بشر با صدای سازها و آوازها

جشن یگانگی نوع بشر با صدای سازها و آوازها
مهر ۱۰, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم پریسا ثابت و آقای وفا اخوان.
“www.dawninitiative.com” پروژه‌ای است الهام گرفته از پیام یگانگی آیین بهائی در گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب.

ثبت نام در خبرنامه