جشنواره فیلم حقوق بشر

Program Picture
جشنواره فیلم حقوق بشر
۲۴ آذر ۱۳۹۶

جشنواره فیلم حقوق بشر، جشنواره‌ای با هدف اطلاع رسانی درباره تاریک‌ترین جنبه‌های زندگی انسان‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه