Program Picture

جستجوی حقیقت

فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

چقدر خانواده، جامعه و محیط زندگی شما در چیزی که به اون باور دارید، تاثیر داشته؟ چقدر خود شما برای اطمینان از درستی مسئله‌ای که با آن مواجه می‌شوید، تحقیق و بررسی می‌کنید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه