جرات نه گفتن
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

در زندگی مهم ترین “بله‌ها” با “نه‌های” قاطعانه هست که حمایت میشن، پس جایی که باید بگی “نه”، با جرات بگو “نه”.

ثبت نام در خبرنامه