جدول تاریخ تطبیقی

جدول تاریخ تطبیقی
آذر ۱۱, ۱۳۹۷

این هفته در برنامه پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای مطالعه‌ هدفمند تاریخ و یادگیری وقایع تاریخی به صورت تطبیقی از چه روشی استفاده کنید.

ثبت نام در خبرنامه