جدایی دین از سیاست

Program Picture
جدایی دین از سیاست
شهریور ۲, ۱۳۹۵

دین و سیاست دو دنیای دور از هم هستند و ربطی به هم ندارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه