جان ملنکمپ – To Washington

جان ملنکمپ – To Washington
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

جان ملنکمپ بزرگ و اعتراضش به اینکه انتخابات معمولا یک نمایش است و فرقی نمی‌کند چه کسی بر تخت می‌نشیند با آهنگ TO WASHINGTON

ثبت نام در خبرنامه