Program Picture

اخبار جوامع بهائی

جامعۀ بین المللی یک صدا «موج سرکوب‌ها» را محکوم می‌کند

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

200 مورد سرکوب بهائیان در حالی که جامعۀ بین المللی یک صدا «موج سرکوب‌ها» را محکوم می‌کند.

نیویورک – ۲۳ اوت ۲۰۲۲ – این ماه در پاسخ به سرکوب فزاینده و نفرت‌پراکنی علیه جامعۀ بهائی، مقامات دولتی، خبرگزاری‌های ملی و بین المللی، فعالان برجستۀ جامعۀ مدنی و ده‌ها فرد برجستۀ دیگر، با انتشار موجی از بیانیه‌ها، پوشش‌های خبری و پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از بهائیان ایران برخاسته‌اند و خواستار پایان این بی‌عدالتی شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه