جامعه‌سازی – جامعه بهائی – بخش ۷

Program Picture
جامعه‌سازی – جامعه بهائی – بخش ۷
تیر ۴, ۱۳۹۶

این هفته در کافه گپ پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین برای بار آخر در مورد کلاس‌های جامعه‌ی جهانی بهائی برای نوجوانان صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه