جامعه سازی – جامعه بهائی – بخش ۱۰

Program Picture
جامعه سازی – جامعه بهائی – بخش ۱۰
مرداد ۱, ۱۳۹۶

نسیم مهرآئین در این قسمت برای آخرین بار در گپ و گفت با پارسا فناییان به سؤالات او در رابطه با خطوط دوم و سوم جامعه‌ بهائی برای جامعه‌سازی پاسخ می‌گوید: گفتمان‌های اجتماعی و فعالیت‌های توسعه‌ اجتماعی و اقتصادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه