جامعه بهائی در کشور شیلی

جامعه بهائی در کشور شیلی
آبان ۱۹, ۱۳۹۹

در طی سال گذشته جامعه بهائی در کشور شیلی با الهام از آموزه‌های آیین بهائی؛ نقش مهمی در گفتمان‌های سازنده اجتماعی این کشور داشته‌اند.

ثبت نام در خبرنامه