جامعه بهائی در کشور شیلی

Program Picture
جامعه بهائی در کشور شیلی
آبان ۱۹, ۱۳۹۹

در طی سال گذشته جامعه بهائی در کشور شیلی با الهام از آموزه‌های آیین بهائی؛ نقش مهمی در گفتمان‌های سازنده اجتماعی این کشور داشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه