جابه‌جا

program picture

جابه‌جا

اینجا جابه‌جاست! از جایی که ماییم تا هر کجایی که شما ما رو می‌شنوید! یعنی همه جا! تو این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که چرا و چطور می‌تونیم در جای‌جای دنیا، جامعه‌سازی کنیم؛ در جوامع کوچکی مثل محله‌ها و دهکده‌ها!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه