ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۴

ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی – بخش ۴
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

– شرایط ممدوحیّت کسب ثروت.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه