Program Picture

ثبت موارد نقض حقوق بشر

دی ۲, ۱۳۹۵

از شاپور دانشمند پرسیدیم که چگونه ثبت موارد نقض حقوق بشر می‌تواند به کاهش این روند کمک کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه